Tag: xưởng giày

Thợ giày đặc chủng

Người thợ giày cặm cụi vẽ từng nét men theo đôi bàn chân cò cụt, biến dạng. Cẩn thận ghi lại từng số đo, anh bắt tay vào công đoạn đóng đế dép cho người khách mới Xưởng giày nằm khuất nẻo trong một con ngõ nhỏ ở làng phong Văn Môn (Vũ Vân, Vũ